Sunday, May 1, 2011

Cerita CINTA

Cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan tertariknya kepada peribadi seseorang. 
Dalam konteks filosofi cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. 
Pendapat lainnya, cinta adalah sebuah aksi/kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain, berupa pengorbanan diri, simpati, perhatian, memberikan kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan sanggup melakukan apapun yang diinginkan .

Cinta adalah satu perkataan yang mengandungi makna perasaan yang rumit. Boleh di alami semua makhluk. Penggunaan perkataan cinta juga dipengaruhi perkembangan semasa. Perkataan sentiasa berubah erti menurut tanggapan, pemahaman dan penggunaan di dalam keadaan, kedudukan dan generasi masyarakat yang berbeza. Sifat cinta dalam pengertian abad ke 21 mungkin berbeza daripada abad-abad yang lalu. Ungkapan cinta mungkin digunakan untuk meluapkan perasaan pada perasaan yang lain.. Contohnye..

  • Perasaan terhadap keluarga
  • Perasaan terhadap teman-teman,
  • Perasaan yang romantis atau juga disebut asmara
  • Perasaan yang hanya merupakan kemahuan, keinginan hawa nafsu
  • Perasaan sesama atau juga disebut kasih sayang 
  • Perasaan tentang atau terhadap dirinya sendiri, yang disebut narsisisme
  • Perasaan terhadap sebuah konsep tertentu
  • Perasaan terhadap negaranya atau patriotisme
  • Perasaan terhadap bangsa atau nasionalisme
Seperti banyak jenis kekasih, ada banyak jenis cinta. Cinta berada di seluruh semua kebudayaan manusia. Oleh karena perbezaan kebudayaan ini, maka pendefinisian dari cinta pun sukar utk ditetapkan.

Ekspresi cinta dapat termasuk cinta kepada 'jiwa' atau pikiran, cinta hukum dan organisasi, cinta badan, cinta alam, cinta makanan, cinta duit, cinta belajar, cinta kuasa, cinta kenalan, dll. Cinta lebih berarah ke konsep abstrak, lebih mudah dialami daripada dijelaskan.
Cinta kasih yang sudah ada perlu selalu dijaga agar dapat dipertahankan keindahannya.

Hehehehe... =)No comments:

Post a Comment